GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT LIZUCA

Str. Cojocnei 93-99, Cluj-Napoca
Tel/fax : 0264-424727; 0264/424710;
Email: grad.29_cj@yahoo.com

Curriculum

Noul curriculum pentru educație timpurie a suportat o revizuire în anul 2019, care a condus la o descongestionare a acestuia și la o corelare cu prevederi legislative în vigoare și cu abordări educaționale de succes, existente în spațiul European.

Planul de învăţământ pentru nivelurile antepreşcolar şi preşcolar prezintă o abordare sistemică, în vederea asigurării continuităţii în cadrul celei mai importante perioade de dezvoltare din viaţa copilului.

Tipurile de activităţi prezente în acest plan de învăţământ sunt: Rutine, Tranziţii şi Activităţi de învăţare. Rutinele sunt activităţile-reper după care se derulează întreaga activitate a zilei. Ele acoperă nevoile de bază ale copilului şi contribuie la dezvoltarea globală a acestuia. Rutinele înglobează, de fapt, activităţi de tipul: sosirea copilului, micul dejun, igiena – spălatul şi toaleta, masa de prânz, somnul/perioada de relaxare de după-amiază, gustările, plecarea şi se disting de celelalte tipuri de activităţi prin faptul că se repetă zilnic, la intervale aproximativ stabile, cu aproape aceleaşi conţinuturi. Tranziţiile sunt activităţi de scurtă durată, care fac trecerea de la rutine la activităţile de învăţare, de la momentele de activitate instructiv-educativă la cele de îngrijire, în diverse momente ale zilei. Mijloacele de realizare ale acestui tip de activitate variază foarte mult, în funcţie de vârsta copilului, de contextul momentului şi de calităţile adultului cu rol de cadru didactic. În acest sens, ele pot lua forma unei activităţi desfăşurate în mers ritmat, a unei activităţi care se desfăşoară pe muzică sau în care se execută un joc cu anumite mişcări cunoscute deja de copii etc. Jocul este activitatea fundamentală a copilului pe care se sprijină atât rutinele cât şi tranziţiile şi, evident, activităţile de învăţare. El influenţează întreaga conduită şi prefigurează personalitatea în plină formare a acestuia. Aşadar, mijloacele principale de realizare a procesului instructiv-educativ la nivel antepreşcolar şi preşcolar sunt: jocul, (ca joc liber, dirijat sau didactic), activităţile didactice alese şi/sau de învăţare.

Interval de vârstăCategorii de activități de învățareNr. Ore/activități desfășurate zilnic cu copiiiNr. Ore/activități desfășurate săptămânal cu copiii
19 – 36 luni (3 ani)Jocuri și activități liber alese2 ore10 ore
Activități de dezvoltare personală2 ore10 ore
Activităţi de învăţare1 oră5 ore
TOTAL5 ore25 ore
37 – 60 luni (5 ani)Jocuri și activități liber alese2 ore10 ore
Activități de dezvoltare personală1 și 1/2 ore7 și 1/2 ore
Activităţi de învăţare1 și 1/2 ore7 și 1/2 ore
TOTAL5 ore25 ore

Domeniile experienţiale cu care operează prezentul curriculum și disciplinele asociate acestora sunt următoarele:

  1. Domeniul limbă şi comunicare (DLC), care acoperă stăpânirea exprimării orale şi scrise, ca şi abilitatea de a înţelege comunicarea verbală şi scrisă.
  2. Domeniul ştiinţe (DȘ), care include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul experienţelor practice, cât şi înţelegerea naturii.
  3. Domeniul om şi societate (DOS), care include omul, modul lui de viaţă, relaţiile cu alţi oameni, relaţiile cu mediul social, ca şi modalităţile în care acţiunile umane influenţează evenimentele.
  4. Domeniul estetic şi creativ (DEC), care acoperă abilităţile de a răspunde emoţional şi intelectual la experienţe perceptive, sensibilitatea faţă de diferitele niveluri de manifestare a calităţii, aprecierea frumosului şi a adecvării produselor realizate la scopul pentru care au fost create.
  5. Domeniul psiho-motric (DPM), care acoperă coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, mobilitatea generală şi rezistenţa fizică, abilităţile motorii şi de manipulare de fineţe, ca şi elemente de cunoaştere, legate mai ales de anatomia şi fiziologia omului.

Site realizat de Priscilla Consulting SRL