GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT LIZUCA

Str. Cojocnei 93-99, Cluj-Napoca
Tel/fax : 0264-424727; 0264/424710;
Email: grad.29_cj@yahoo.com

MOTTO, VIZIUNE, MISIUNE

Motto: ”Toți oamenii mari, au fost mai întâi copii” – Antoine de Saint Exupery

Viziunea: Grădiniţa cu PP Lizuca asigură copiilor o bună pregătire în vederea integrării cu succes în activitatea şcolară, îngrijire, supraveghere, un habitat care să suplinească, zi de zi căldura din sânul familiei.
Climatul educațional al grădiniței este bazat pe performanță, competiție transparentă și onestă, pe cooperare și încurajarea inițiativei individuale și a inovației didactice menite să susțină dezvoltarea individuală a fiecărui copil și egalitatea de șanse prin educație.

Misiunea: Oferim copiilor o bună pregătire care să le permită să continue educaţia în oricare şcoală din municipiul nostru.
Urmărim adaptarea conţinuturilor învăţării la interesele, preocupările şi aptitudinile copiilor.
Baza materială şi buna pregătire a cadrelor didactice permit organizarea de grupe cu program prelungit şi normal, pregătirea copiilor prin activităţi interesante, eficiente îmbinându-se învăţarea cu jocul.
Oferim copiilor hrană de calitate, meniuri diversificate, condiţii foarte bune de somn, un mediu educațional securizat.
Suntem deschişi participării părinţilor la îmbogăţirea bazei materiale, la susţinerea procesului instructiv-educativ, la organizarea activităţilor extraşcolare.

Site realizat de Priscilla Consulting SRL